Szkolenia

Techniki Real-time PCR
Kurs jest podzielony na dwa bloki: wykłady i ćwiczenia. Głównym celem części wykładowej jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy o technice oraz przedstawienie możliwości jej zastosowania w badaniach naukowych i medycznych.W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z techniką Real-Time PCR (QPCR) na urządzeniach firmy Applied Biosystems (HT7900, Viia7, QuantStudio 6).