Elektroforeza SDS-PAGE i detekcja białek metodą Western blot;

Izolacja sRNA, RNA, DNA;
Ocena czystości, jakości i ilości białek, RNA, sRNA, DNA,
Elektroforeza kwasów nukleinowych,