Platforma Zarządzająca Laboratorium

umożliwi Państwu łatwe zorganizowanie pracy na urządzeniach będących na wyposażeniu naszego Laboratorium